Mediaklik

[ANIS] PERMOHONAN BANTUAN KHAS SEBANYAK RM5,000 SECARA ONE-OFF KEPADA ANAK ISTIMEWA


Pihak kerajaan negeri Selangor telah melaksanakan Bantuan Khas Anak Istimewa Selangor (ANIS) yang dianjurkan oleh Yayasan Warisan Anak Selangor (YAWAS)  kepada pemohon yang berkelayakan bagi mendapatkan manfaat one-off sebanyak RM5,000 setahun bagi satu isi keluarga.

Bantuan ini bertujuan untuk membantu meringankan tanggungan kos sara hidup, pemulihan dan pendidikan anak-anak OKU yang ditanggung oleh ibu bapa/penjaga. Selain itu, bagi mengurangkan beban ibu bapa/penjaga anak anak OKU untuk menanggung kos saringan/kesihatan anak anak OKU yang biasanya mengambil tempoh masa panjang di hospital kerajaan.

Akan dikongsikan maklumat-maklumat mengenai Bantuan Khas Anak Istimewa (ANIS) sekiranya anda mempunyai anak OKU/istimewa.

TARIKH PERMOHONAN 

Permohonan bantuan ANIS akan dibuka bermula :
 •  15 Februari 2021 – 30 April 2021


JENIS BANTUAN

Berikut adalah jenis-jenis bantuan yang diterima oleh pemohon yang layak :

 • Makanan/keperluan tambahan
 • Pembelian Pembaikian peralatan mesin
 • Ubat-ubatan
 • Pendidikan (Terapi/Kelas Khas untuk anak OKU)SYARAT KELAYAKAN

 • Ibu/bapa/penjaga lahir di Negeri Selangor ATAU bukan kelahiran Selangor dan sedang menetap di Selangor minimum 10 tahun (perlu mendapatkan cop pengesahan mastautin daripada pengesah yang dibenarkan)
 • Dihadkan kepada anak OKU berumur 18 tahun ke bawah
 • Mempunyai Kad OKU atau Surat Pengesahan Doktor (Jika tiada Kad OKU)
 • Sekiranya penjaga merupakan ibubapa angkat maka pengangkatan hendaklah sah dan berdaftar di bawah Akta Pendaftaran Pengangkatan (JPN) dan Akta Pengangkatan 1973CARA MEMOHON

Permohonan boleh dibuat dilakukan melalui laman web :


Borang permohonan hendaklah dicetak dan dihantar dengan dokumen lengkap dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan.


DOKUMEN SOKONGAN

Berikut merupakan dokumen-dokumen sokongan yang perlu dihantar bersama borang permohonan:

 • Salinan kad pengenalan pemohon
 • Salinan kad pengenalan pasangan
 • Salinan Sijil Daftar/ Kad Nikah Ibu Bapa Anak OKU
 • Salinan Surat Perakuan Anak Angkat (jika bekenaan)
 • Salinan kad pengenalan anak istimewa
 • Salinan Kad OKU dari JKM atau surat pengesahan doktor berkaitan dengan masalah anak (jika tiada kad OKU)
 • Cop pengesahan mastautin yang disahkan bagi ibu/bapa/penjaga yang bukan kelahiran Selangor
 • Salinan preskripsi doktor dengan spesifikasi khusus (Tertakluk bagi makanan, keperluan khusus, pembelian peralatan/mesin dan ubat-ubatan yang disarankan oleh doktor)
 • Salinan surat tawaran pusat pembelajaran, sebutharga yuran pembelajaran, dan penyata bank pusat pembelajaran. (Tertakluk bagi kategori pendidikan khas/sesi terapi untuk anak OKU)


Permohonan beserta dokumen yang tidak lengkap akan menyebabkan permohonan tidak akan diproses.Permohonan borang dihantar kepada

 • Email : daftaranis@gmail.com
 • Pusat Khidmat Masyarakat DUN berhampiran
 • Pejabat Yayasan Warisan Anak SelangorAdd comment