Hebahan Keputusan Temu Duga Dan Tawaran Pelantikan Sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan


 

HEBAHAN KEPUTUSAN TEMU DUGA DAN TAWARAN PELANTIKAN SEBAGAI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG41 SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) BAGI CALON YANG DITEMU DUGA OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) TAHUN 2021

 

Semakan keputusan temu duga dan tawaran pelantikan sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG41 Secara Kontrak (Contract of Service) bagi calon yang ditemu duga oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) tahun 2021 boleh dibuat di SINI.

 

Surat Arahan Penempatan akan dikeluarkan oleh KPM.

 

TINDAKAN CALON SELANJUTNYA:

 

Calon yang berjaya perlu memuat turun, menyimpan dan mencetak Surat Tawaran Lantikan dan dokumen-dokumen berkaitan dalam tempoh enam (6) minggu sahaja daripada tarikh hebahan ini dibuat.

 

Suruhanjaya hanya akan mengemukakan sekali sahaja surat tawaran pelantikan ini dan menjadi tanggungjawab calon untuk menyimpan surat berkenaan dengan baik serta selamat.

 

Untuk makluman, dokumen-dokumen berkaitan hendaklah dihantar kepada Ketua Jabatan masing-masing seperti yang dinyatakan dalam Surat Arahan Penempatan oleh KPM.

 

Sekiranya terdapat sebarang kesilapan nama dan nombor kad pengenalan pada surat tawaran tersebut, calon dimohon untuk menghantar e-mel pemakluman kepada alamat guru@spp.gov.my.

 

Sila kemukakan nama, nombor kad pengenalan dan nombor telefon untuk dihubungi alamat dalam e-mel tersebut. Suruhanjaya akan menghubungi calon apabila surat tawaran tersebut telah dikemas kini dan boleh dicetak semula.


Sumber: spp.gov.my