PROSES PEMBIAYAAN PERUMAHAN-i SJKP (BANK RAKYAT)Bank Rakyat dengan kerjasama SJKP memberi pembiayaan perumahan terbaik untuk membantu anda memiliki rumah idaman.KELAYAKAN
 1. Warganegara Malaysia
 2. Umur 18 tahun semasa permohonan dan tidak melebihi 65 tahun.
 3. Pembelian rumah pertama dan didiami.
 4. Pemohon perlu mengemukakan surat deklarasi yang menyatakan permohonan pembiayaan adalah rumah pertama dan untuk didiami sendiri.
 5. Pemohon mesti tinggal di dalam kawasan 20 km daripada cawangan bank sewaktu permohonan dibuat melainkan mendapat kebenaran dari SJKP.
 6. penyata akaun simpanan/semasa bagi 3 bulan terkini dengan pendapatan minimum sekurang-kurangnya RM 1000.00 sebulan dan disahkan oleh Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) atau kakitangan kerajaan kategori A/ Penghulu/ Ketua Kampung.
 7. Permohanan bersama juga dibenarkan di antara adik-beradik atau ibu bapa dengan anak dengan syarat kedua-dua pemohon tidak memiliki rumah.
 8. Sekiranya salah satu pemohon berpendapatan tetap, permohonan boleh dipertimbangkan dengan syarat pendapatan pemohon yang tidak berpendapatan tetap adalah lebih tinggi daripada pemohon yang berpendapatan tetap.TEMPOH PEMBIAYAAN

35 tahun atau sehingga umur 65 tahun, yang mana terdahulu.


CARA PEMBAYARAN
 1. Biro Perkhidmatan Angkasa
 2. Potongan Gaji Majikan
 3. Potongan Akaun Simpanan-i
 4. Bayaran Secara Elektronik


DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
MAKLUMAT LANJUT 

Klik pautan biru: 

No Tel : 1-300-80-0800